Музеї, музейні колекції Київського національного університу імені Тараса Шевченка

Зоологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Утворення Зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка розпочалось зі збирання колекцій Зоологічного кабінету Волинського ліцею у м. Кременці (нині: Україна, Тернопільська обл.). На його основі у 1834 р. створено Зоомузей Київського університету. Він є одним із найстаріших природничих музеїв України і унікальним науково-навчальним закладом. Протягом існування Зоологічного музею у ньому працювали всесвітньо відомі біологи В.Ґ. Бессер, А.Л. Андржейовський, О.Ф. фон-Міддендорф, К.Ф. Кесслер, О.О. Ковалевський, О.М. Паульсон, М.В. Бобрецький, О.О. Коротнєв, В.К. Совинський, В.О. Караваєв, С.Ю. Кушакевич, Ф.Г. Добржанський, Л.А. Шелюжко, М.С. Образцов, праці яких увійшли до скарбниці світової науки. У Музеї зародилися і розвинулись відомі наукові школи із систематики, ембріології, порівняльної анатомії, генетики. Діяльність відомих українських зоологів новішого часу В.М. Артоболевського, О.Б. Кістяківського, О.П. Корнєєва, М.А. Воїнственського, Л.О. Смогоржевського та багатьох інших нерозривно пов’язана із Зоологічним музеєм. Музейні експонати широко використовуються у процесі викладання біологічних дисциплін у Київському університеті, інших вищих навчальних закладах та загальноосвітніх школах Києва. У Музеї виставлено для огляду понад 5500 видів тварин, які мешкають в усіх частинах земної кулі. Поряд із широко розповсюдженими представниками майже всіх основних груп тваринного світу демонструються не тільки багато рідкісних видів, а й стеллерова морська корова, мандрівний голуб – види, винищені людиною протягом останніх 200 років. Експозиція та наукові збірки Музею налічують понад 190 видів тварин, яких внесено до «Червоної книги України», та понад 100 видів - із міжнародної «Червоної книги».Особливо приваблюють відвіду- вачів унікальні експозиційні колекції ссавців, птахів, денних метеликів тощо. Багато з експонатів Зоологічного музею є взірцями таксидермічного мистецтва. Окрасою Музея є найбільша в Україні збірка творів відомого художника-анімаліста Г.Н. Глікмана. Наукові колекції Зоологічного музею налічують близько 700 тисяч одиниць зберігання і зареєстро-вані у багатьох світових каталогах зоологічних колекцій. Найбільша з-поміж них збірка комах налічує близько 668000 особин. Цінними є зібрання птахів (17000) і ссавців (7800).Гордістю Зоологічного музею є всесвітньо відо- ма колекція денних метеликів, яка налічує близько 500 тисяч екземплярів. Її основу складають збори ві- домого українського зоолога Л.А. Шелюжка, які він подарував Музею. Видатне наукове значення мають ті екземпляри тварин, за якими було описано 320 нових для науки видів і підвидів комах, ссавців і пта- хів. Вивчення різноманіття тваринного світу, збере- ження й поповнення фондових колекцій є одними із головних напрямків діяльності Зоологічного музею на сучасному етапі.Не припиняється в Зоологічному музеї наукова й просвітницька праця. За останні роки вийшло з друку понад 60 наукових праць, описано 40 нових для науки видів і підвидів метеликів, 3 види і 1 підвид жуків, 1 вид ссавців. За участі працівників музею видано 5 фундаментальних каталогів фондових колекцій, низку унікальних монографій з фауни різних регіонів світу, ілюстровані визначники тварин фауни України, Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні тощо.Зоологічний музей щороку приймає тисячі відвідувачів, а також багато іноземних делегацій з усього світу. Лише за останні роки в музеї побували офіційні делегації з Аргентини, Болгарії, Великої Британії, Венесуели, Голландії, Грузії, Ізраїлю, Індії, Індонезії, Казахстану, Китаю, Молдови, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Південної Кореї, Польщі, Португалії, США, Тайваню, Туреччини, Угорщини, Франції, Швеції, Японії. Зоологічний музей відвідали надзвичайні та повноважні посли й дипломати з Австрії, Бразилії, В’єтнаму, Ізраїлю, Ісландії, Італії, Ірану, Китаю, Литви, Німеччини, Пакистану, Палестини, Південної Кореї, Польщі, Чилі, Швеції.

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
zmku@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 239-32-77
http://biology.univ.kiev.ua/

Повернутися на головну сторінку