Музеї, музейні колекції Київського національного університу імені Тараса Шевченка

Міжфакультетський лінгвістичний науково-навчальний музей

Колекція фонозаписів мовами світу, започаткована у 1950-і рр. професором А. Білецьким і доцентом Т. Міщенко, була перезаписана й розширена у 1970?і рр. доцентом К. Тищенком, який тоді ж став створювати фонд планшетів-ілюстрацій до читаних ним курсів мовознавчих дисциплін. Від 1978 р. відбувалися щорічні виставки цих фондів, які привабили численних відвідувачів. За наказом ректора на базі експонатів цих виставок 1992 р. створено перший у світі Лінгвістичний навчальний музей, про що було повідомлено 165 університетів світу. 2001 р. під час відзначення Європейського року мов музей набув статусу міжфакультетського. Завідує музеєм його засновник, нині професор кафедри Близького Сходу К. Тищенко.Музей збирає, досліджує, зберігає й експонує матеріали, які документують прирощення нових знань на стику наук для формування нових ділянок змісту університетського навчання. Три аспекти діяльності музею (науковий, освітній і просвітній) відображені у публікаціях, читанні курсів мовознавчих дисциплін на базі експозиції музею та проведенні екскурсій. Розділи експозиції: І. Система лінгвістичних знань. Метатеорія мовознавства. Мови світу. Діалекти. Ідіолекти. Мовні структури. Мовні знаки. Виникнення мови. Історія мов.ІІ. Галерея озвучених текстів мовами світу. Рідкісні мови Європи.ІІІ. Хронологічні маркери української мови. Історія запозичень слів в українському словнику. Мови, гени, Україна. За 21 рік існування музею з його експозицією площею понад 200 кв. м ознайомлені 10 500 вітчизняних і зарубіжних відвідувачів, для яких проведено сотні екскурсій. Організовано численні тематичні виставки й оглядові заняття з різних мов світу, кілька наукових конференцій. Музей дістав визнання фахівців в Україні й світі: Інституту мовознавства та Інституту сходознавства НАН України, Європейського центру сучасних мов ЄС (Ґрац, Австрія), Американської ради вчених товариств – премія за лідерство в гуманітарних науках (1999).01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
lingmus@ukr.net
Тел.: +38 044 239-34-97
http://www.langs.com.ua/

Повернутися на головну сторінку