Музеї, музейні колекції Київського національного університу імені Тараса Шевченка

Геологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Геологічний музей заснований у 1834 р. як Мінералогічний кабінет кафедри мінералогії та геогнозії Університету Св. Володимира. Початковим фондом для нього стали 15 538 зразків Волинського ліцею, 1457 зразків Луцької гімназії та декілька сотень експонатів Віленського університету. На початок 1837 р. зібрання Мінералогічного кабінету вже нараховувало 19 362 зразків мінералів, гірських порід та скам’янілих решток. Великий внесок в становлення музейної справи, поповнення експонатами, систематизації колекції внесли видатні вчені Київського університету С.Ф. Зенович, Е.К. Гофман, К.М. Феофілактов, Б.С. Чернишов, В.Ю. Тарасенко, Л.А. Крижанівський, П.І. Грищанський, В.М. Чирвинський, М.І. Безбородько, П.А. Тутковський, Б.О. Гаврусевич, С.П. Родіонов, Г.І. Молявко, М.М. Клюшніков, О.Л. Єйнор, Т.М. Агафонова, В.Г. Молявко, О.В. Комарова та ін. З 1891 паралельно з Мінералогічним кабінетом працює Геологічний кабінет, які у 1948 р. реорганізовані в Мінералогічний та Палеонтологічний музеї. В 1997 р. ці музеї були об’єднані в єдиний Геологічний музей.Геологічний музей Київського національного університету – один з найбільших геологічних музеїв України. Він існує як єдиний комплекс, до якого входять відділи загальної геології та геологічних процесів; історії Землі та палеонтології; мінералогії і петрографії; геології і корисних копалин України.Експозиції музею демонструють положення Землі в космічному просторі, особливості її будови та розвитку, еволюцію органічного світу, мінерали та гірські породи, коштовне та декоративне каміння, корисні копалини України. В фондах зберігаються монографічні та раритетні колекції. Музей має експозиційний та фондовий матеріал, спеціалізовану бібліотеку, лабораторію первинної обробки фондів. Загальна площа музейного комплексу – 880 м2.Фонди Геологічного музею поділяються на наукові, учбові, обмінні. Загальна кількість зразків мінералів, гірських порід, викопних решток фауни і флори, серед яких є чимало унікальних, нараховує близько 50 тис. екз. У фондах музею зберігаються палеонтологічні монографічні колекції В.С. Заїка-Новацького і В.М. Палія (Цикломедузоїди, Едіакарська фауна, 1967), В.О. Александрова (Брахіоподи, 1979), Л.І. Константиненка (Трилобіти, 1979), О.Л. Ейнора (Брахіоподи, 1979), В.П. Грищенка (Корали, 1975, Гелитоідеї, 1977), Л.Я. Сайдаковського (Харові водорості, 1971), І.М. Чайкіна (Харові водорості, 1972), Р.С. Фурдуя (Конодонти, 1979), А.Ш. Мєнасової (Едіакарська фауна, 2006).Основними напрямами діяльності музею є: проведення науко-практичної, професійно-просвітницької діяльності серед студентів, аспірантів, співробітників Університету та інших Вищих навчальних закладів України. Музей проводить роботу серед учнів шкіл, ліцеїв, технікумів, яка спрямована на професійну орієнтацію молоді та розвиток уяви про геологічну будову Землі і корисні копалини України. Також музей надає консультації з діагностики палеонтологічних та мінералогічних об’єктів та експертну оцінку коштовного каміння.

03022, Київ, вул. Васильківська, 90
nesterovski@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 259-70-33
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/museum/

Повернутися на головну сторінку