Музеї, музейні колекції Київського національного університу імені Тараса Шевченка

Археологічний музей Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Археологічний музей є науковим підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заснований рішенням Вченої ради історичного факультету і відкритий 29 жовтня 1987 року як складовий елемент системи наукової і освітньої діяльності в університеті, а також з метою поповнення обліку, наукового опрацювання і збереження державної частини Музейного фонду України, популяризації надбань національної та світової культурної спадщини. Музей не є юридичною особою і належить до державних відомчих музеїв, що діють у складі вищого навчального закладу, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.Експозицію Археологічного музею розміщено в головному корпусі університету. В кімнаті поруч обладнано невеличке виставкове приміщення зі змінними експозиціями, що висвітлюють різні аспекти діяльності кафедри археології та музеєзнавства та її історію. Окремі приміщення займають реставраційна лабораторія, бібліотека спеціалізованої літератури (понад 5 тисяч томів) і архівний відділ; ще кілька кімнат і приміщень відведено під фондосховища.Музей створено на базі наукових та навчальних музейних колекцій, які згідно з чинним законодавством України щорічно надходять до його фондів в результаті польових археологічних досліджень та науково-пошукових експедицій викладачів, співробітників, аспірантів і студентів кафедри археології та музеєзнавства. Студенти, що спеціалізуються по кафедрі мають можливість досліджувати археологічні джерела на різних етапах їх вивчення: від етапу розвідок і розкопок археологічних пам’яток, на етапі камеральної обробки, реставрації, систематизації, обліку і аж до підготовки до експонування або введення в науковий обіг через публікації. Наукові фонди музею налічують понад 30 тис. одиниць зберігання.Експозицію музею побудовано з урахуванням культурно-хронологічного принципу. У хронологічному порядку представлено окремі комплекси матеріальних залишків, що відображають побут стародавнього населення України від найдавніших часів і до середньовіччя, виключно з матеріалів, які були добуті в ході археологічних досліджень членами кафедри у різних регіонах України. Матеріали експонуються у 12-ти блоках - художньо оформлених вітринах, присвячених різним археологічним періодам.
Експозиція подає автентичні археологічні предмети різних епох і народів з території України: знаряддя праці, елементи озброєння, посуд, прикраси та ін. Їх доповнюють карти, світлини, малюнки, макети, пояснювальні тексти.Верхню частину музейного простору заповнює фриз - художнє панно (худ. О.Чуботін), де представлено малюнки відомих артефактів, які репрезентують духовну культуру і релігійні уявлення стародавнього населення України. У спеціальних подіумах зберігаються навчальні колекції, що їх використовують під час лекцій та практикумів, які можна брати до рук і більш докладно вивчати. Попри активну роботу у рамках навчального і наукового процесів, Археологічний музей гостинно відкриває двері для усіх бажаючих відвідувачів, як це притаманно музеям університету ще з середини ХІХ ст., коли музеї університету були першими і єдиними музеями у Києві.01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
arch@univ.kiev.ua
Тел.: +38 (044) 239-32-92
http://www.history.univ.kiev.ua

Повернутися на головну сторінку